ლამინირება

A6 – 0.50

A5 – 0,70

A4 – 1,00

A3 – 2,00 

P.S.  დიდი რაოდენობის შემთხვევაში ფასი შეთანხმებით !

 

კორპორატიული კლიენტებისთვის მოქმდებს სპეციალური სახელშეკრულებო ფასები.

                             აღნიშნული ფასები შეიცავს დღგ-ს.

Scroll to Top