შავ-თეთრის ამობეჭდვა ლაზერულ პრინტერზე

ფორმატი

ფასი  (თეთრებში)

შენიშვნა

A4 80გ/მ2

5 – 10

ფასი დამოკიდებულია ასლების რაოდენობაზე, ტირაჟზე, აგრეთვე შესასრულებელი სამუშაოს სირთულეზე.

A3 80გ/მ2

10 - 20

ფერადის ამობეჭდვა ლაზერულ პრინტერზე

ფორმატი

ფასი  (ლარებში)

შენიშვნა

A4 80გ/მ2

1,00 ლრიდან ზევით

ფასი დამოკიდებულია საღებავით დაფარვის კოეფიციენტზე, ასლების რაოდენობაზე, ტირაჟზე და შესასრულებელი სამუშაოს სირთულეზე.

A3 80გ/მ2

2,00 ლარიდან ზევით

ფერადის ამობეჭდვა ჭავლურ პრინტერზე 

ფორმატი

ფასი  (ლარებში)

შენიშვნა

A4 80გ/მ2

0,60 ლრიდან ზევით

 

ფასი დამოკიდებულია საღებავით დაფარვის კოეფიციენტზე, ასლების რაოდენობაზე, ტირაჟზე და შესასრულებელი სამუშაოს სირთულეზე.

 

P.S. სხვა ტიპის ქაღალდზე ბეჭდვისას ფასი შეთანხმებით.

სორტირება (დალაგება, დახარისხება) - უფასო.

სტეპლერით აკინძვა 10 გვ-მდე - 0,2 თ., 10 გვ-ის ზევით უფასო.

 

კორპორატიული კლიენტებისთვის მოქმდებს სპეციალური სახელშეკრულებო ფასები.

                             აღნიშნული ფასები შეიცავს დღგ-ს.

 

 

Scroll to Top