სკანირება

 


 

ფორმატი

ფასი  (თეთრებში)

შენიშვნა

A4

0,1

ფასი დამოკიდებულია რაოდენობაზე, ტირაჟზე, აგრეთვე შესასრულებელი სამუშაოს სირთულეზე.

A3

0,2

 

 

 

კორპორატიული კლიენტებისთვის მოქმდებს სპეციალური სახელშეკრულებო ფასები.

                             აღნიშნული ფასები შეიცავს დღგ-ს.

 

Scroll to Top