ნებისმიერი სახის დიზაინის დამზადება

ქართულენოვანი და უცხოურენოვანი ტექსტის აკრეფა

სკანირება

დისკის ჩაწერა

ფოტოს დამუშავება და მონტაჟი

სატენდერო დოკუმენტაციის დამზადება და ატვირთვა.

 

 

Scroll to Top