აკინძვა პლასტმასის ზამბარით

 

ფურცელი

A4

A3

1-50

1,50

2,00

15-150

2,00

2,50

150-250

2,50

3,00

200 დან ზევით

3,00

3,50

 

 

აკინძვა მეტალის ზამბარით

 

ფურცელი

A4

A3

1-50

2,00

2,50

15-150

2,50

3,00

150-250

3,00

3,50

200 დან ზევით

3,50

4,00

 

 

 

კორპორატიული კლიენტებისთვის მოქმდებს სპეციალური სახელშეკრულებო ფასები.

                             აღნიშნული ფასები შეიცავს დღგ-ს.

 

Scroll to Top